ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์สังคม

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๙ น. ณ หน่วยตรวจสวนหัวใจหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลน่าน ได้เปิดดำเนินการโดยทำหัตถการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจให้กับผู้ป่วยรายแรกเป็นที่เรียบร้อย

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๙ น. ณ หน่วยตรวจสวนหัวใจหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลน่าน ได้เปิดดำเนินการโดยทำหัตถการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจให้กับผู้ป่วยรายแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ป่วยรายแรกนี้ เป็นเพศหญิง อายุ ๕๐ ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเวียงสา จ.น่าน เข้าทำการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจเมื่อเวลา ๐๙.๒๙ น. มี พญ.นวลนิตย์ ตันติศิริวิทย์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและมัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด เป็นผู้ทำหัตถการ ใช้เวลาในการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจผู้ป่วยรายนี้ เป็นเวลา ๓๕ นาที โดยการทำหัตถการเป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย ผู้ป่วยปลอดภัย และรู้สึกตัวดี ถือเป็นความสำเร็จของทีมแพทย์ พยาบาล หน่วยตรวจสวนหัวใจหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลน่าน

ทั้งนี้ ในการทำหัตถการครั้งนี้ โรงพยาบาลน่าน ได้รับการดูแล และเป็นพี่เลี้ยงอย่างดียิ่ง จากทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ ลำปาง นำโดย นพ.ยศวีร์ โชติช่วง อายุรแพทย์โรคหัวใจและมัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด และพว.สุกัญญา ปัญญาสุข หัวหน้าหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ซึ่งทางโรงพยาบาลน่าน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

รายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Comment here