การเมืองข่าวข่าวประชาสัมพันธ์สังคมเตือนภัยเศรษฐกิจ/IT

อดีตรองโฆษก ปชป. นำทีม ยื่น ป.ป.ช. ดำเนินคดี นายกเทศบาล กับพวก ฐานทุจริตซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แพงเกินจริง ขอเร่งดำเนินคดี ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง แนะ รัฐเปิดช่องทางให้ตรวจสอบ หลังเตรียมจัดซื้อวิธีพิเศษเพียบ

เชาว์ นำทีม ยื่น ป.ป.ช. ดำเนินคดี นายกเทศบาลตำบลหลักหก ปทุมธานี กับพวก ฐานทุจริตซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แพงเกินจริง ขอเร่งดำเนินคดี ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง แนะ รัฐเปิดช่องทางให้ตรวจสอบ หลังเตรียมจัดซื้อวิธีพิเศษเพียบ

นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ นำสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักหกอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ผ่านนายธีรเดชวงเงิน นักสืบสวนคดีทุจริตสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ กล่าวหา นายสมพงษ์ ศรีอนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหกกับพวก รวม 6 คน กรณีร่วมกันทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจรับสินค้าอันเป็นเท็จ เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างโดยยังไม่ได้รับสินค้าและจะซื้อสินค้าราคาแพงเกินจริง กว่าท้องตลาด โดยมีการ ทุจริตในการจัดซื้อสินค้าสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2 ส่วนรวมวงเงินกว่า 1 ล้านบาท จากผู้ขาย 2 รายเป็นบุคคลธรรมดา 1 รายและร้านค้า 1 ราย ในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง ประกอบด้วย 1 เครื่องพ่นละอองฝอย ulv ยี่ห้อ CIFARELLI จำนวน 5 เครื่อง จัดซื้อราคาเครื่องละ 85,000 บาท รวมวงเงิน 425,000 บาท ทั้งๆที่ราคาในท้องตลาดและระบบออนไลน์ อยู่ที่ราคาเครื่องละ 14,500 ถึง 16,700 บาทเท่านั้น ทำให้เทศบาลตำบลหลักหกได้รับความเสียหายเฉพาะส่วนนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 341,500 บาท 2 โครงการจัดซื้อแอลกอฮอล์เจลและวัสดุอุปกรณ์ วงเงิน 693,000 บาท มีการซื้อสินค้า 5 รายการซึ่งล้วนแต่ราคาสูงเกินจริงทั้งสิ้น อีกทั้งยัง ไม่มีการส่งมอบสินค้าและไม่มีการตรวจรับของจากคณะกรรมการตรวจรับ มีเพียงการลงลายมือชื่อในใบตรวจรับเพื่อนำไปประกอบการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ให้กับผู้ขายและผู้ถูกกล่าวหากับพวกเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดซื้อจัดจ้างอีกหลายโครงการที่มีปัญหา ความชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้นำโครงการเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรง เพราะเป็นการอาศัยสถานการณ์ที่ประเทศชาติและประชาชนอยู่ในภาวะวิกฤตโรคติดต่อร้ายแรงมาเป็นช่องทางในการทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองกับพวก จึงขอให้ปปช ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหากับพวกอย่างถึงที่สุดเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง โดยในการยื่นหนังสือครั้งนี้ ยังได้ยื่นหลักฐาน เป็นสำเนาใบส่งของ สำเนาเช็คสั่งจ่ายเงินให้กับผู้ขาย ประกอบการพิจารณาของป.ป.ช.ด้วย

นายเชาว์ กล่าวว่า อยากให้ป.ป.ช.เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นการทุจริตบนวิกฤตของประเทศชาติ ที่ไม่สามารถให้อภัยได้และต้องลงโทษผู้กระทำความผิด อย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง และฝากถึงรัฐบาลให้สอดส่องดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตโควิด- 19 อย่างรอบคอบ โปร่งใส อย่าให้ใครฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์ รุมทึ้งเงินภาษีของประชาชน เพราะต่อจากนี้จะมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษบนข้ออ้างความเร่งด่วนจำนวนมาก จึงอยากให้รัฐบาลเปิดช่องทางให้มีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสด้วย

Comment here