U2T Narathiwat Shop ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมสนับสนุนการขาย สร้างรายได้และเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่จะร่วมกันพื้นฟูเศรษฐกิจให้กับตำบล ของจังหวัดนราธิวาส

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมกัน ขับเคลื่อนดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบ

Read More

เริ่มแล้ววันแรก! พัทยามาราธอน 2022

วันที่ 16 ก.ค.65 ที่หน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาและมอบรางวัลการแข่งข

Read More