TV Onlineการศึกษากิจกรรมเพื่อสังคมข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวภาคใต้สังคมหนังสือพิมพ์

พบตัวแม่เต่ามะเฟืองกำลังเดินกลับสู่ทะเล ณ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ตสำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 00.50 น. เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวณพบแม่เต่ามะเฟืองกำลังเดินกลับลงทะเล จึงทำการบันทึกภาพ และวีดีโอ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบร่องรอย โดยวัดขนาด พบความกว้างช่วงอก 110 ซม. ความกว้างพายทั้งหมด 210 ซม. จึงได้ทำการสักหาไข่เต่าตามภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อตรวจสอบตำแหน่งหลุมจนพบไข่ที่ความลึกปากหลุม 65 ซม. ความลึกก้นหลุม 76 ซม. ความกว้างหลุมไข่ 37 ซม. พบไข่ทั้งหมด 103 ฟอง เป็นไข่สมบูณ์ ฟอง 73 ไข่ลม 30 ฟอง ไข่เต่ามีขนาด 5.44 ซม. จุดวางไข่อยู่บริเวณพิกัด UTM 47P 415967 932206
เนื่องจาก มีความเสี่ยงต่อการสูญหายจึงได้ย้ายไข่เต่ามะเฟืองไปเพาะฟักในจุดที่สะดวกต่อการดูแลบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่อยู่พ้นแนวน้ำขึ้นสูงสุดเพื่อให้ไข่เต่าได้มีโอกาสฟักตัวตามธรรมชาติ นับเป็นครั้งที่ 2 ที่มีเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (ครั้งที่ 3 ของฤดูกาล) จากขนาดของร่องรอยคาดว่าเป็นแม่เต่ามะเฟืองคนละตัวกับที่เคยวางไข่ไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ฯ คอยตรวจสอบ ดูแลป้องกัน การรบกวนจากสัตว์หรือมนุษย์อย่างต่อเนื่อง และไข่เต่าจะใช้เวลาฟักประมาณ 55-60 วัน อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2567 อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาด

Comment here