U2T Narathiwat Shop ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมสนับสนุนการขาย สร้างรายได้และเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่จะร่วมกันพื้นฟูเศรษฐกิจให้กับตำบล ของจังหวัดนราธิวาส

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมกัน ขับเคลื่อนดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบ

Read More