กิจกรรมเพื่อสังคมข่าวทหารเรือ (ทร.)เหล่าทัพ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับชุมชนชาวมอแกน บริเวณอ่าวบอนใหญ่ เกาะสุรินทร์ใต้ จังหวัดพังงา

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับชุมชนชาวมอแกน บริเวณอ่าวบอนใหญ่ เกาะสุรินทร์ใต้ จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.63 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๓ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ พร้อมด้วย พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ พลเรือตรี สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ผู้แทนมูลนิธิชุมชนไท และกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย ร่วมคณะในการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 3.000 กก. น้ำตาลทราย 150 กก. บะหมี่ 14 กล่อง กระเทียม ๓ กระสอบ ให้กับชุมชนชาวมอแกน บริเวณอ่าวบอนใหญ่ เกาะสุรินทร์ใต้ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ได้พูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ พร้อมให้กำลังใจชุมชนชาวมอแกน และมอบชุดรับขวัญทารกแก่มารดาและทารกในบริเวณชุมชนชาวมอแกน บริเวณอ่าวบอนใหญ่ เกาะสุรินทร์ใต้ จังหวัดพังงา

ขนกวรรณ พรหมทองผู้สื่อข่าวพังงา โทร 082-1569162

Comment here