การศึกษาข่าวข่าวประชาสัมพันธ์สังคม

นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบใบประกาศให้กับผู้ที่จบหลักสูตรโรงเรียผู้สูงอายุรุ่นที่ 3

นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบใบประกาศให้กับผู้ที่จบหลักสูตรโรงเรียผู้สูงอายุรุ่นที่ 3 บ้านดอนแก้ว

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ หอประชุมบ้านดอนแก้ว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ธรรมราช ประธานสามคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มอบใบประกาศผู้ที่จบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 บ้านดอนแก้ว โดยมีคณะกรรมการสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งปรพเทศไทย ร่วมพิธีมอบอย่างพร้อมเพียง


วิสุทธิ์ ศรีเมือง ภาพ/ ข่าว/
บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Comment here