กิจกรรมเพื่อสังคมข่าวข่าวประชาสัมพันธ์สังคมหนังสือพิมพ์

สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เตรียมจัดงาน พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมมอบทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือบุคลากรทางวิชาการ

สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เตรียมจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี 2564 โดยมีพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จำนวน 333 คน พร้อมมอบทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือบุคลากรทางวิชาการ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ (26 พฤศจิกายน 2564) เวลา 14.00 น. สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดแถลงข่าวการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการจัดงาน
ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 และ นายสัญญลักษณ์ เจริญเปี่ยม ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีกร เป็นผู้แถลงข่าว
การจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นประเพณีปฏิบัติต่อเนื่อง นับเป็นครั้งที่ 42 แล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยคัดเลือกและยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ กิจกรรมที่ทางสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้น ประกอบด้วย
• การจำหน่ายดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์งานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ดอกละ 20 บาท และ 100 บาท
• ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เป็นสิริมงคล ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 – 12.00 น.
• จัดทำหนังสือ “พ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2564 แจกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และจำหน่ายเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้สนใจ ภายในเล่มบรรจุเนื้อหา ประวัติความเป็นมาของการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา ซื้อได้ที่สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรี
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตร
ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ และผู้สนับสนุนการจัดงานทุกคน
นอกจากนี้บริษัทขนส่ง จำกัด ยังได้มอบบัตรพิเศษชั่วคราว เพื่อเดินทางไป – กลับ
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยรถบัสปรับอากาศ ชั้น 1 สำหรับพ่อตัวอย่างที่เดินทางมารับรางวัล ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2564
อนึ่ง ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ให้แก่
1. พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2. พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา อดีตเลขา สภาความมั่นคงแห่งชาติ
4. ดาบตำรวจ ไสว หักพาล บิดา พล.ต.ท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Comment here