TV Onlineกิจกรรมเพื่อสังคมข่าวข่าวประชาสัมพันธ์สังคมหนังสือพิมพ์

กลุ่มชาวบ้าน รวมตัวยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อขอคัดค้านการจัดตั้งโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

เมื่อ 17 ต.ค. 65 เวลา 09.00 น ที่ผ่านมา มีกลุ่มชาวบ้าน ในตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จำนวนประมาณ 200 คน
รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือ ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เรื่อง ขอคัดค้านการจัดตั้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังของ บริษัท ลัคกี้ สตาร์ช จำกัด

ตามที่ บริษัท ลัคกี้ สตาร์ช จำกัด ได้ยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังกับ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นั้น
ซึ่งบริษัทฯ ดังกล่าว ได้ขออนุมัติในการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวแล้วนั้น ชาวบ้านและชุมชน ประซาชนชาวเกาะตะเภา ไม่เห็นชอบและขอคัดค้านการจัดตั้งโรงงานของบริษัทฯที่ขอตั้งในเขตพื้นที่ดังกล่าวฯ
เนื่องจากเกิดความกังวลและกลัวผลกระกระทบต่อชุมชน ประชาชน วิถีชีวิต รายได้และความเป็นอยู่
ของประชาชน อีกทั้งสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบอาจได้รับผลกระทบ ตามไปด้วย เนื่องจาก ที่ตั้งของโรงงานดังกล่าว อยู่ห่างจากวัดพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม มีเจดีย์ยุทธหัตถี ซึ่งเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ของชาวอำเภอบ้านตาก และคณะศรัทธาทั่วสารทิศทั้งใกล้และไกลให้ความศรัทธาและเคารพ
ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและสักการะองค์หลวงพ่อทันใจ เฉลี่ยประมาณปีละ 200,000 -300,000 คน/ปี มีการสัญจรรถยนต์ รถทัวร์
ของนักท่องเที่ยวผ่านไปมาตลอดเส้นทางแยกเข้าอำเภอบ้านตากจนถึงวัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้สร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพให้กับคนในอำเภอบ้านตากได้เป็นอย่างมาก เฉลี่ยประมาณ 11 ล้านบาท/ปี อีกทั้ง บริเวณรอบๆวัดพระบรมธาตุ มีโบราณสถานที่เป็นประวัติศาสตร์ ของคนรุ่นเก่าและบรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมาช้านาน มีหนองน้ำที่สำคัญเรียกว่า “หนองเล่ม” เป็นสถานที่ ที่
มีตำนานอันน่าศรัทธาเป็นประวัติศาสตร์ของคนเกาะตะเภา มีวัฒนธรรมประเพณีที่คนในชุมชนสืบทอดต่อกัน มาแต่โบราณ อีกทั้งยังมีโบราณสถานมากมายล้อมรอบบริเวณวัดพระบรมธาตุ อาทิเช่น
ยอด เจดีย์ท่าไชย เด่นเศรษฐี และยังมีโบราณสถานอีกมากมาย ซึ่งเป็นหลักฐานโบราณคดีมีการสำรวจอัฐเจดีย์กระจายอยู่ทั่วทุกสารทิศของพื้นที่ดังกล่าว ชาวเกาะตะเภาต่างเป็นที่รู้กันว่า ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวต่างก็มีทั้ง ประวัติศาสตร์โบราณสถาน วิถีชีวิต ตำนานที่บรรพบุรุษปกป้องรักษามาถึงคนรุ่นหลัง สิ่งเหล่านี้อาจถูกทำลายไปอย่างไม่ช้าหรือเร็วกว่าปกติได้

ซึ่งการสร้างโรงงานผลิตมันสำะหลังดังกล่าวนี้ จะก่อสร้างบริเวณที่ตั้งจุดเด่นที่สูง เวลามีลมพัดเย็นอาจส่งผลกระทบนำกลิ่นหรือฝุ่น/สารเคมี ลอยฟุ้งมาถึงผู้คน นักท่อเที่ยว และชาวบ้านที่
อาศัยในชุมชนได้ประกอบกับลักษณะทางภูมิประเทศของตำบลเกาะตะเภาเป็นลักษณะแอ่งกระทะ และบริเวณพื้นที่โดยรอบพื้นที่ก่อตั้งโรงงานมีคลองสาธารณะล้อมรอบ เป็นคลองส่งน้ำสู่ พื้นที่การทำการเกษตรของเกษตรกร ราษฎรและชาวบ้านเกาะตะเภา
ดังนั้น ชาวเกาะตะเภา จึงเล็งเห็นถึงผลกระทบที่ก่อให้เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนตำบลเกาะตะเภา จึงขอคัดค้าน การดำเนินการของบริษัท ลัคกี้ สตาร์ช จำกัด ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

โดยการยื่นหนังสือ ครั้งนี้ ได้มีนายอำเภอบ้านตาก นายนวพล นวกุลพันธ์ เป็นผู้รับหนังสือ จากชาวบ้าน เพื่อส่งมอบไปยังท่านผู้ว่าราชการจับหวัดตาก ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ อีกต่อไป


ภาพข่าวโดย คุณอดิศรา ขัดต๋า ทีมงานข่าวประจำภาคเหนือ รายงาน

Comment here