ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์

“วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครบรอบ ๔๑ พระชันษา”

“วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครบรอบ ๔๑ พระชันษา”
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Comment here