ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)ทหารบก (ทบ.)หนังสือพิมพ์เหล่าทัพ

ผบ.ฉก.ทพ.48 สร้างขวัญกำลังใจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน

พันเอกภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 พร้อมด้วยพันโทกฤษกร คงสมโอษฐ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พบปะเยี่ยมเยียน ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ กำลังพลชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 3 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอแว้ง ซึ่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 เล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นกองกำลังภาคประชาชนในพื้นที่ จึงได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ชุดคุ้มครองตำบล ในการปฏิบัติงาน และเน้นย้ำในการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท และให้มีความพร้อมอยู่เสมอในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวรยาม การดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมไปถึงการฝึกทบทวนและการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในการระวังป้องกันตนเองและฐานปฏิบัติการ เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง และขอให้กำลังพลทุกนายตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ขอขอบคุณกำลังพลที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างดีเสมอมา ที่เสียสละทั้งเวลา และความสุขส่วนตน มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ปลอดเหตุ และประชาชนปลอดภัย

พ.อ.ภาคิน เกื้อกูล ผบ.ฉก.ทพ.48 ยังได้เน้นย้ำเรื่องการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ให้มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามหลัก DMHTT ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภคเพื่อต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่กำลังพลชุดคุ้มครองตำบลอีกด้วย

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Comment here