ข่าวเกษตร

อบจ.พิษณุโลก เตรียมซ่อมแซมสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านในพื้นที่ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม – ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก เตรียมซ่อมแซมสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านในพื้นที่ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม – ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานสลิงข้ามแม่น่านหน้าวัดจอมทอง (วัดเก่า) หมู่ที่ 5 บ้านจอมทอง–หมู่ที่ 9 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นางนฎิศวร์ชุดา จิรวรรณาวัชร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง, นางสุธาสินี พรหมสิทธิ์ กำนันตำบลจอมทอง, นายสุทธิเวช เอี่ยมเนตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 , นายสันติ แก้วมุกดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และนายสมบัติ ทองเถื่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เพื่อตรวจสอบว่าสะพานสลิงดังกล่าวมีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่หลังได้รับแจ้งจากผู้นำท้องถิ่นว่าสะพานสลิงดังกล่าวเกิดชำรุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานมายาวนานกว่า 10 ปี และมีประชาชนใช้สัญจรจำนวนมาก เบื้องต้นพบว่าบริเวณหูช้างของสะพานที่ยึดระหว่างลวดสลิงกับตัวสะพานขาดหลุดออกจากกันส่งผลให้สะพานสลิงเอียงจนไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้จนต้องนำแผงเหล็กพร้อมป้ายเตือนห้ามใช้สะพานสลิงดังกล่าวมาปิดกั้นบริเวณทางขึ้นลงสะพานทั้งสองฝั่งเพื่อไม่ให้ประชาชนใช้สะพานสลิงอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้สะพานสลิงสัญจรไปมาได้
ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านบริเวณบ้านวังมะด่านหมู่ที่ 9-หมู่ 11 บ้านย่านยาว ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม ภายหลังได้รับการประสานจาก นายศิริโภชน์ ธเนศราภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม เพื่อขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานสลิงดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน ร่วมกับ นายทรงพล กลัดอยู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และนายสมเกียรติ เกตุคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม ซึ่งพบว่าบริเวณสายลวดสลิงที่ยึดตัวสะพานกับพื้นสะพานชำรุดเกรงว่าจะเป็นอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้สะพานสลิงดังกล่าวสัญจรไปมาได้ โดยจะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมสะพานสลิงดังกล่าวให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานโดยเร่งด่วนภายในสัปดาห์หน้า เพื่อสร้างความอุ่นใจและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนต่อไป.
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Comment here