การศึกษากิจกรรมเพื่อสังคมข่าว

ส่งต่อความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ แก่ผอ.คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสามัคคีเทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร)

ส่งต่อความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ แก่ผอ.คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสามัคคีเทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร)นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ พ.ท.ประยุทธ กุดตะนันท์ นายอัมฤทธิ์ สมชื่อ ได้ส่งต่อความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมสร้างฝายแกนดินซีเมนต์แก่ผอ.คณะครูโรงเรียนสามัคคีเทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร)และให้ลูกเสือเนตรนารีเพ็ญประโยชน์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริงโดยมีกูรูพร้อมช่างมาจากจังหวัดขอนแก่นภายใต้การดูแลของนายภัทรพล ณ หนองคาย ผอ.โครงการก่อสร้างชลประทาน ที่ 6 และ นายสุภัทรดืส ราชธา ณ ห้วยมุ่น ห้วยลี่ ผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน /บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

Comment here