การศึกษาข่าว

น่าน อวท.เปิดการประชุมวิชาการฯ พร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่จังหวัดน่าน
วานนี้ 21 ก.พ. 65 เวลา 17.30 น. ที่โรงยิมภักดีนวมินทร์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะครู อาจารย์ และนักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ฝึกทักษะและพัฒนา นักศึกษา ด้วยการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา คณะครู สถานศึกษา สังคมและประเทศต่อไป
ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานครั้งนี้ ภายใต้คำขวัญ การจัดงาน “อวท. ฝ่าวิกฤตโควิด สู่ชีวิตวิถีใหม่ พัฒนาการอาชีวศึกษาสู่สังคมดิจิทัล” โดยมีกิจกรรมการประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ดำเนินการแข่งขัน ณ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน และสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ จำนวน 100 กว่าทักษะวิชา โดยการจัดงานประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา ครู และผู้บริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 1,000 คน ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)/ขอบคุณภาพ/ข่าวสนง.ปชส.น่าน/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

Comment here