TV Onlineข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนังสือพิมพ์

งานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขน และ การแสดงหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดเลย

Hi-Light งานผีตาโขน
ช่วงวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565
วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ชมขบวนแห่ วันที่ 2 กรกฏาคม 2565 ประมาณเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป (การละเล่นผีตาโขน)
ช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565
วัดศรีภูมิบ้านนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
(งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน)

ช่วงวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565
วัดศรีสะอาดบ้านหนามแท่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
(งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน)

ช่วงวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565
วัดโพธิ์ศรีบ้านนาเวียงใหญ่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
(งานวันไหลผีตาโขน)

Comment here