กิจกรรมเพื่อสังคมข่าวท่องเที่ยวภาคเหนือหนังสือพิมพ์อาหารแนะนำเศรษฐกิจ/IT

“ตลาดนัดของดี วิถีชุมชน” วันที่ 28-30 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้างโลตัสสาขาแม่สอด

เริ่มแล้ว ชิม ช็อป “ตลาดนัดของดี วิถีชุมชน พช. แม่สอด ร่วมกับ ธกส.สาขาแม่สอด และสนง.เกษตร อำเภอแม่สอด  วันที่ 28-30 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้างโลตัสสาขาแม่สอด

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นำทีมผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตาก นายปรีชา สุภา ร่วมกับผู้จัดการสาขาแม่สอด นายศิลปชัย ธัญการกรกุล ตลอดจนพัฒนาการ อำเภอแม่สอดและเกษตรอำเภอแม่สอด ร่วมจับมือจัดตลาดประชารัฐ ลานสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ห้างโลตัสแม่สอด โดยมีแม่ค้าพ่อค้าเกษตรกร เข้าร่วมหลายร้านค้าประกอบไปด้วยสินค้าเกษตรมากมาย และมีตัวแทนห้างโลตัสแม่สอด ได้เข้าร่วมเพื่อให้กำลังใจแม่ค้าและพ่อค้าทั้งนี้ห้างโลตัสแม่สอดได้อำนวยความสะดวกและจัดลานสินค้าให้ร้านค้าได้แสดงสินค้า ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565

 

“ด้วยทางธนาคารได้เล็งเห็นถึงการขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรและผู้แปรรูปในพื้นที่ จึงได้ร่วมมือทั้ง สำนักงานพัฒนาชุมชน,สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด ในการจัดกิจกรรมตลาดในครั้งนี้ ทั้งนี้ต้องขอบคุณ ห้างโลตัสแม่สอดที่อนุเคราะห์สถานที่ในการเปิดตลาดประชารัฐในครั้งนี้ “นายปรีชา สุภา” กล่าว

คุณฐานิต หลำคำ พัฒนาการอำเภอแม่สอด กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอดร่วมกับ ธกส.แม่สอด และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด จัดกิจกรรม ตลาดนัดของดี วิถีชุมชน (ตลาดสีเขียว) ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานฟุ้ดคอร์ด โลตัส แม่สอด

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอด ได้นำกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ โอทอป กลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่มอาชีพสตรี ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าแปรรูป ผักอินทรีย์ ขนมพื้นบ้าน ที่หาทานได้ยาก อาทิ ขนมดอกดิน ขนมบัวลอยญวน เมี่ยงคำ ปลาส้ม ปลาเต็ก ทองม้วนกะทิงาดำ และอื่นๆอีกมากมาย สด ใหม่ จากผู้ผลิตโดยตรง จัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้คนในชุมชนมีรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายสุวรรณ ตาคำ เกษตรอำเภอแม่สอด กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอดได้สนับสนุนให้เกษตรผลิตสินค้าเกษตรกรที่ดี่และเหมาะสม(Good Agreculture Practices ) หมายถึงแนวทางในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดได้ผลผลิตสูง คุ้มค่ากับการลงทุนและขบวรการผลิตต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมี การใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการกำหนดโดยองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)0โดยสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอดได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวม กลุ่มจัดตั้งขึ้นงเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อรับการฝึกอบรมและผลิติสินค้าเกษตรกราตรที่ผ่านมาตรฐาน(GAP)และสนับสนุนให้มาจัดจำหน่ายห้างโลตัส แม่สอด

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าวโดย ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

Comment here