การศึกษาข่าว

เสียงเล็กๆ ของเรือจ้าง

เสียงเล็กๆ ของเรือจ้าง “กนกวรรณ” ยันใจถึงใจกับความสำเร็จ เพื่อครูเอกชน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยดมื่อเร็วๆ นี้ว่า ภายหลังที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2563 และบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้ปรับค่ารักษาพยาบาลของครูเอกชน จาก 100,000 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มเป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา จากการพูดคุยกับครูเอกชนก็ทำให้ทราบถึงความรู้สึกของครูเหล่านั้นว่า ครูเอกชนรู้สึกอุ่นใจมีความสุขมากขึ้น และพอใจกับวงเงินที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น มีความกังวลกับค่าใช้จ่ายในการรักษาน้อยลง เพราะสามารถเบิกเงินในวงเงินที่สูงขึ้น ยิ่งในการเจ็บป่วยในโรคร้ายแรงที่ต้องใช้เงินในการรักษาสูงจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนไปได้มาก นอกจากนี้สิ่งที่ได้รับทราบความเดือดร้อนที่ส่งผลมาอีกเรื่องคือ ขอให้สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของกรมบัญชีกลางได้ เพราะครูเอกชนต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนซึ่งกว่าจะเบิกคืนได้ก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือน ก็ต้องหาเงินมาสำรองจ่าย ซึ่งลำพังเงินเดือนครูเอกชนก็ไม่ได้มาก ตรงจุดนี้ครูเอกชนเดือดร้อนมาก ซึ่งตรงนี้ก็รับไว้ แล้วจะไปหาทางดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

ดร.กนกวรรณ เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า “ได้รับฟังเสียงเล็กๆ ที่สะท้อนถึงปัญหา อันใหญ่ยิ่งของครูเอกชน ผู้เปรียบเสมือนเรือจ้าง จากการลงพื้นที่ และวันนี้การรอคอยโอกาส ในการดูแล สวัสดิการ ของครูเอกชนก็มาถึง ผลงานที่ออกมาสามารถสะท้อนถึงความตั้งใจของตน และขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมทำให้นโยบายตัวนี้เป็นจริง และเห็นผลขึ้นมาได้ ตนได้เร่งผลักดัน ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะทลายทุกข้อจำกัดทางการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน และจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเท ผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อแลกกับรอยยิ้มแห่งความสุข กับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของครูเอกชน เพียงเท่านี้ ก็ทำให้หัวใจ ของ ครูโอ๊ะ…รัฐมนตรีขาลุย เบ่งบาน และพร้อมที่จะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา และอุปสรรค สร้างความสุขให้กับ ชาวการศึกษาเอกชน ต่อไป”

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ,กรรณิกา พันธ์คลอง
บันทึกภาพ : ณัฐวุฒิ วากะดวน , สุกรี มะเซ็งบางี
บรรยาย: ปุณย์ธนิตา วากะดวน

Comment here