ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์สังคมหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ/IT

พิษณุโลก นัดพบแรงงาน co payment ภายใต้โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดวันนัดพบแรงงาน co payment โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีพศ. 2564 โดยมีนางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.ธนาสาร เพ็ญพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย สถานประกอบการและผู้เข้าร่วมงานให้การต้อนรับ

การจัดงานนัดพบแรงงาน co payment เป็นกิจกรรมที่ได้กำหนดขึ้นภายใต้การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนให้ผู้จบการศึกษาใหม่ ได้รับการจ้างงานในสถานประกอบการจำนวน 260,000 คน ทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีเป้าหมายจำนวน 3,360 คน โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ขอเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้กำหนดสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนต่อคน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 และเป็นการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก กลับมาหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการและคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ร่วมมือกันในการช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้าง การประกอบการ ได้พบกับผู้จบการศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสัมภาษณ์สอบถามและตกลงว่าจ้างกัน ทำให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงประชาชนผู้ว่างงานได้มีอาชีพ มีรายได้พอเพียงที่จะใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในกิจการครัวเรือน นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่อีกด้วย กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย รับสมัครงาน สัมภาษณ์งาน ซึ่งนายจ้าง ผู้สมัครงาน มาจากผู้สมัครเข้าโครงการ co payment และผู้มีความต้องการที่เข้าโครงการซึ่งเปิดโอกาสให้นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้ว่างงานที่ต้องการหางานทำ ได้มาพบกันและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง ผู้สมัครงานสามารถเลือกตำแหน่งงานที่ตรงความรู้ความสามารถและตัดสินใจเลือกซึ่งกันและกัน ให้เกิดการจ้างงานทันทีโดยในวันนี้มีนายจ้าง และสถานประกอบการแจ้งตำแหน่งงานจำนวน 88 แห่ง รวมทั้งปิ้ง 2,678 อัตรา และมีนายจ้างเข้าร่วมสัมภาษณ์งานโดยตรงในงานจำนวน 33 แห่ง 1,099 อัตรา พร้อมชมนิทรรศการโลกอาชีพและโลกทางการศึกษา ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบออนไลน์ การแข่งขันเกม ตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล และบริการแนะแนวอาชีพให้คำปรึกษา การหางานทำในประเทศและไปทำงานต่างประเทศ การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน การจัดนิทรรศการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม 9 แห่ง การจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรชลนที รองเท้าเพื่อสุขภาพ ศิลป์ดินไทย กลุ่มบ้านนาเมืองใหม่พัฒนา บ้านสวนสกุลรัตน์ ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือปากโทก และ ชโรมมิ่งเฮอร์เบอร์

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Comment here