พบตัวแม่เต่ามะเฟืองกำลังเดินกลับสู่ทะเล ณ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ตสำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล วันที่ 23 ธ

Read More

2 ทีมเยาวชน ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลเหรียญทอง-เหรียญเงิน I-New Gen Award 2021 เตรียมต่อยอดผลงานขยายผลสู่สาธารณชน

ผลงานประดิษฐ์ของนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน และ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล เหรียญทอง และเหรียญเงิน โครงการ Thailand

Read More

น่าน อวท.เปิดการประชุมวิชาการฯ พร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้

Read More

ส่งต่อความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ แก่ผอ.คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสามัคคีเทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร)

ส่งต่อความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ แก่ผอ.คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสามัคคีเทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร)นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ พ.ท.

Read More

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุ

Read More

เขตหลักสี่ รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เขตหลักสี่ รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุง

Read More

“สิทธิชัย” มอบทุนการศึกษา 1.5 แสน ให้บุตรชาย “นายสังเวียน” อดีตนักข่าว ข่าวสด

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย "เจ้าเมย์" สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ยอดมวยคิกบ๊อกซิ่งชาวไทย พร้อมด้วย "มิสเต

Read More

ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัยบริจาค 8,000,000 บาทเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา

ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัยบริจาคเงินจำนวน 8,000,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษ

Read More

คณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรค โควิด-19

"นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์"นายอำเภอท่าตะโกและคณะกรรมการ" วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก คณะก

Read More

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ สตง.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ ภาคส่วนต่างๆ ในการดูแล รักษาเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของรัฐ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดโครงการศึกษาวิจัย เพื่อเสริมสร

Read More