กองทัพภาคที่ ๓ รับมอบผ้าห่มกันหนาว

กองทัพภาคที่ ๓ รับมอบผ้าห่มกันหนาว พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหน

Read More

ทหาร กกล.ผาเมือง ฉก.ม.4 ยึดยาบ้า 400,000 เม็ด ด้านชายแดนอำเภอฝางเชียงใหม่

ทหาร กกล.ผาเมือง ฉก.ม.4 ยึดยาบ้า 400,000 เม็ด ด้านชายแดนอำเภอฝางเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 62 เวลา 18.30 น. ทหารชุด บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.4 ได้รับ

Read More